Бүртгүүлэх бичиг баримтууд

1950 PRO ашиглах заавар эндээс дарж татна уу!

1950 Про-д бүртгүүлэх бичиг баримтын жагсаалт

  • Таксины жолооч - Зүүн жолоотой тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ, мэргэшсэн жолоочийн үнэмлэх, машины номер болон жолооны зураг
  • Хайрцаг гэр нүүлгэлт-  Ачааны тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ, жолоочийн үнэмлэх, хариуцлагын даатгал, тээврийн хэрэгслийн даатгал, ААН бол Компанийн танилцуулга
  • Хүргэлт- Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ, жолоочийн үнэмлэх, Цахим Иргэний үнэмлэх
  • Гэр цэвэрлэгээ- Цахим иргэний үнэмлэх
  • Хүүхэд харах- "HappyFlowers" компанид хандан бүртгүүлэх
  • Гоо сайхан- Цахим иргэний үнэмлэх, ААН бол үйлчилгээ явуулж байгаа объектын зураг, үнийн саналын танилцуулга
  • Гэрийн багш- Цахим иргэний үнэмлэх
  • Эмч,сувилагч- Эмч, сувилагч мэргэжилтний мэргэжлийн үнэмлэх, Цахим иргэний үнэмлэх 
  • Аяллын хөтөч- Цахим иргэний үнэмлэх